– Maatregelen Corona –


Alleen nog online kerkdiensten

De nieuwe verscherpte Corona maatregelen hebben ook gevolgen voor onze kerkdiensten. De kerkenraad heeft besloten om het advies van het kerkelijk bureau op te volgen. Dit betekent dat er in ieder geval tot 17 januari 2021¬†alleen online diensten gehouden worden. Ook de kerkelijke activiteiten die normaal in ‘de Bron’ plaatsvinden, komen te vervallen. Gelukkig kunnen we door middel van de apparatuur de zondagse diensten thuis blijven volgen.

Wij beseffen dat wij langs deze digitale berichtgeving niet iedereen kunnen bereiken. Daarom doen wij een beroep op eenieder om na te denken wie digitaal niet bereikt wordt en deze informatie aan degene door te geven. Daarnaast is het mogelijk u aan te melden bij het mededelingenblad via het invulformulier onder aan de website of door een email te sturen naar: mededelingenblad@cgknieuw-vennep.nl

Agenda