– Maatregelen Corona (Update september 2021) –


Versoepeling coronamaatregelen (afschaffing 1,5 meter maatregel)

De overheid maakte bekend dat vanaf zaterdag 25 september de anderhalvemetermaatregel niet langer nodig is. Naar aanleiding van het opheffen van deze anderhalvemetermaatregel heeft de kerkenraad het volgende besloten.

We benadrukken allereerst dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Heeft u klachten die (mogelijk) wijzen op corona, kom niet naar de kerk! Houdt rekening met anderen! Blijf thuis en laat u testen.

Het is niet meer nodig anderhalve meter afstand te houden. Reserveren voor de diensten is ook niet meer nodig.


Wij beseffen dat wij langs deze digitale berichtgeving niet iedereen kunnen bereiken. Daarom doen wij een beroep op eenieder om na te denken wie digitaal niet bereikt wordt en deze informatie aan degene door te geven. Daarnaast is het mogelijk u aan te melden bij het mededelingenblad via het invulformulier onder aan de website of door een email te sturen naar: mededelingenblad@cgknieuw-vennep.nl