Kerkdiensten

Wij nodigen u hartelijk uit om onze kerkdiensten bij te wonen!
Op zondag worden twee erediensten gehouden, namelijk ’s ochtends om 9:30 uur en ’s middags om 16:30 uur. Een actueel overzicht van de komende kerkdiensten vindt u op onze agenda.

De diensten vinden plaats in kerkgebouw “De Fontein”, Dorpstraat 27 te Nieuw-Vennep.

Liturgie

Bij de ingang van de kerkzaal wordt een mededelingenblad uitgedeeld. ’s Middags ligt het mededelingenblad klaar op de tafel achterin de kerkzaal. In de erediensten wordt gezongen uit:

  • de Nieuwe Psalmberijming uit 1969 (NB)
  • de Oude Psalmberijming uit 1773 (OB)
  • de bundel Schriftberijmingen.

Naast de liederen uit de bovenstaande liedbundels wordt er ook met regelmaat gezongen uit andere bundels waarbij het lied dat staat afgedrukt op het mededelingenblad.

De psalmboekjes vindt u in de kasten aan de muur, achterin de kerkzaal. Op het mededelingenblad wordt aangegeven welke liederen in de dienst gezongen zullen worden.

Wij lezen uit de HSV bijbelvertaling.

Mocht u problemen hebben met het lezen van kleine letters, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Er kan dan gezorgd worden voor een liturgie in grootletter-formaat.

Oppas & Zondagsschool

Voor de kinderen die nog te klein zijn om de kerkdiensten mee te maken in de grote zaal is er ’s ochtends oppas aanwezig in “De Bron”.

Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. Deze vindt plaats tijdens de middagdiensten op zondag in “De Bron”.

Kerktelefoon & Opnames

Voor mensen die vanwege een fysieke beperking niet in staat zijn de diensten bij te wonen in de kerk, is er de mogelijkheid om de erediensten thuis met behulp van de kerkradio te beluisteren.

Mocht u het op prijs stellen dan kan een dienst na afloop op CD worden gezet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diaconie.

Kerkdiensten later beluisteren

Kerkdiensten worden opgenomen zodat u in de gelegenheid bent om deze dienst eventueel later te beluisteren. Een overzicht van de diensten die te beluisteren zijn vindt u hier.

Liturgische formulieren

Tijdens bijzondere diensten maken wij gebruik van verschillende formulieren. Hieronder vindt u een overzicht van deze formulieren. Als u op de titel klikt verschijnt de tekst van het desbetreffende formulier:

Viering van het Heilig Avondmaal:

Bediening van de Heilige Doop:

Openbare Geloofsbelijdenis

Bevestiging huwelijk