• 0252-673329
  • scriba@cgknieuw-vennep.nl
  • Dorpstraat 27, 2152 BA Nieuw-Vennep

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Wij nodigen u hartelijk uit om onze kerkdiensten bij te wonen!
Op zondag worden twee erediensten gehouden, namelijk ’s ochtends om 9:30 uur en ’s middags om 16:30 uur. Een actueel overzicht van de komende kerkdiensten vindt u op onze¬†agenda.

De diensten vinden plaats in kerkgebouw “De Fontein”, Dorpstraat 27 te Nieuw-Vennep.

Liturgie

Bij de ingang van de kerkzaal u ontvangen door een welkomsteam. In de erediensten wordt gezongen uit:

  • de Nieuwe Psalmberijming uit 1969 (NB)
  • de Oude Psalmberijming uit 1773 (OB)
  • De Nieuwe Psalmberijming uit 2021 (DNP)
  • de bundel Schriftberijmingen.

Naast de liederen uit de bovenstaande liedbundels wordt er ook met regelmaat gezongen uit andere bundels (Op Toonhoogte, Weerklank, Opwekking).

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd met de beamer.

De psalmboekjes vindt u in de kasten aan de muur, achterin de kerkzaal.

Wij lezen uit de HSV bijbelvertaling.

Mocht u problemen hebben met het lezen van kleine letters, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Er kan dan gezorgd worden voor een liturgie in grootletter-formaat.

Oppas & Zondagsschool

Voor de kinderen die nog te klein zijn om de kerkdiensten mee te maken in de grote zaal is er ’s ochtends oppas aanwezig in “De Bron”.

Voor de kinderen van de basisschool is er zondagsschool. Deze vindt plaats tijdens de middagdiensten op zondag in “De Bron”. Elke laatste zondag van de maand komen de kinderen tijdens de collecte in de dienst.

Kerkomroep & Opnames

Als u de diensten niet kunt bij wonen in de kerk, is er de mogelijkheid om de erediensten thuis met behulp van de kerkomroep.nl te beluisteren.

Mocht u het op prijs stellen dan kunt u een dienst na afloop downloaden via de kerkomroep. In speciale gevallen zal een USB worden gemaakt met daarop de dienst.

Kerkdiensten later beluisteren

Kerkdiensten worden een bepaalde tijd bewaard zodat u in de gelegenheid bent om deze dienst eventueel later te beluisteren. Een overzicht van de diensten die te beluisteren zijn vindt u hier.