• 0252-673329
  • scriba@cgknieuw-vennep.nl
  • Dorpstraat 27, 2152 BA Nieuw-Vennep

Wat is de bijbel?

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is voor ons een onmisbaar boek. Wij lezen er thuis uit. En zondags in de kerk. En op onze verenigingen en clubs. Want God maakt Zichzelf bekend maakt via de Bijbel. In de Bijbel kun je God leren kennen. Het duidelijkste voorbeeld hiervan zien wij in Zijn Zoon Jezus Christus. Toen de Here Jezus op aarde was, konden de mensen zien hoe God is. Want de Here Jezus is een mens, maar tegelijk God. Dat zou je ook over de Bijbel kunnen zeggeen. Natuurlijk is hij geschreven door mensen. Maar in hun teksten ontdek je God Zelf. Hij is de eigenlijke schrijver. In de Bijbel wordt veel verteld over Wie God is en wat Hij wil. Maar in de Bijbel leren wij onszelf ook kennen. Het kan alléén goed komen met de mensen, zegt God, als ze zich laten redden door Jezus.

In de loop van de tijd is de Bijbel op verschillende manieren uitgelegd. De belangrijkste stromingen zijn de roomse en de protestantse. Onze Christelijke Gereformeerde Kerken behoren bij die tweede. Een samenvatting van wat wij geloven is te vinden in de Heidelberger Catechismus. Dat boekje is in 1563 geschreven. Naast dit boekje hebben wij ook de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze drie boekjes vormen samen een samenvatting van waar wij voor staan. Maar de Bijbel is en blijft onze basis.