• 0252-673329
  • scriba@cgknieuw-vennep.nl
  • Dorpstraat 27, 2152 BA Nieuw-Vennep

Wat wij geloven

Wat geloven wij?

Iedere zondag komen mensen van allerlei leeftijden twee keer samen in ons kerkgebouw. We vormen een christelijke gemeente die hoort bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dat is een verband van ongeveer 180 kerken door heel Nederland. Ons kerkverband heeft een eigen universiteit in Apeldoorn (TUA) waar onder andere predikanten worden opgeleid.

Onze gemeente is ge├»nstitueerd (opgericht) op 24 november 1895 en bestaat uit ongeveer 300 leden. Ons huidige kerkgebouw “de Fontein” is gebouwd in 1966. In ons kerkgebouw staat voorin een preekstoel waar een geopende Bijbel ligt. Dit is kenmerkend voor de belangrijke plaats die de Bijbel binnen onze kerk inneemt. Waarom? Omdat de Bijbel het Woord van God is, het is een persoonlijke boodschap van God aan mensen. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Het is de enige norm voor heel ons leven. Naast de Bijbel nemen de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) een belangrijke rol in. Die drie vormen samen een goede samenvatting van wat wij geloven.

Naast de twee kerkdiensten op de zondag zijn er tal van verenigingen, clubs en commissies waar gemeenteleden elkaar ontmoeten.