• 0252-673329
  • scriba@cgknieuw-vennep.nl
  • Dorpstraat 27, 2152 BA Nieuw-Vennep

Waarom de kerk?

Waarom de kerk?

Bij het woord kerk denk je misschien aan een bepaald gebouw. Wanneer we een stad of dorp naderen zien we in veel gevallen een kerktoren die ons herinneren aan de aanwezigheid van een kerkgebouw. Maar de kerk is veel meer dan alleen een (oud) gebouw. Het is een plaats waar mensen God kunnen ontmoeten. Daarnaast is een heel belangrijk onderdeel de ontmoeting van mensen onder elkaar. Elke zondag gaan veel mensen naar een kerk. Over heel de wereld staan heel veel kerken waar heel veel mensen graag heen gaan. Wat is dat en waarom moet deze kerk er zijn? Waarom zou je naar zo’n kerk toegaan? Wat is ‘de kerk’?

Toen de Heere Jezus naar Zijn Vader terugging vond Hij het belangrijk dat de christenen bij elkaar zouden samenkomen. Vergelijk het met een vuur inde open haard. Als je uit dat vuur één gloeiende kool uitpakt en apart legt zal het langzaam doven en koud worden. Maar in het vuur houden ze elkaar warm. Zo is het ook een beetje met de kerk. Als wij samenkomen ontmoeten we God. We luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel, we zingen samen en bidden. Door die ontmoetingen met andere gelovigen blijft het vuur van je geloof branden. Dat gebeurt op de zondag tijdens de kerkdiensten, maar de kerk is nog veel meer. Er zijn verschillende groepen die samenkomen om over het geloof en de Bijbel te praten. Voor de jongeren zijn er verschillende clubs waar zij op een ontspannen manier bezig zijn met het geloof.