• 0252-673329
  • scriba@cgknieuw-vennep.nl
  • Dorpstraat 27, 2152 BA Nieuw-Vennep

Apostolische geloofsbelijdenis

Apostolische geloofsbelijdenis

Hieronder vind u de tekst van de apostolische geloofsbelijdenis (ook wel het Apostolicum genoemd of De Twaalf Artikelen van het Geloof)

 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige algemene christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de wederopstanding van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.